Tobias Richards

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Telefonnummer: 033-435 4207

E-post: tobias.richards@hb.se

Rumsnummer: U426

Signatur: TORI

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på termisk behandling. Detta innebär tekniker såsom pyrolys, förgasning och förbränning.

Jag har arbetat vid högskolan sedan hösten 2009. Innan dess utbildade jag mig vid Chalmers tekniska högskola till civilingenjör inom kemiteknik med fysik och doktorerade även vid samma lärosäte inom kemisk apparat- och anläggningsteknik samt skogsindustriell kemiteknik. Efter ett år som post-doc på University of Maine (Orono) var jag tillbaka på Chalmers och jobbade som forskarassistent och sedan som lektor. Jag har även min docentur därifrån.

För närvarande är jag huvudhandledare för fem doktorander med finansiering från Energimyndigheten, Nigerianska staten, Högskolan i Borås, samt Sida. Jag har även anslag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Recovery of Kraft Black Liquor – Alternative Processes and System Analysis

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper