Energimyndigheten

Energimyndigheten

Energiforskningen ska bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att nya tekniker och tjänster ska göra det möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige.

Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Genom propositionen 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem har myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela ungefär 1,3 miljarder i stöd per år till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation inom energiområdet.

Länk till Energimyndigheten

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt