Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulosakompositer - RECYCELL

Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulosakompositer - RECYCELL

Återvinning av textilt materialavfall är i dag en stor utmaning i samhället. För att möta dagens och framtidens krav på återvinning är det nödvändigt att utveckla nya metoder för materialåtervinning av textila material vilka inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål.

Cellulosafibrer såsom bomull och viskos används i många textila material som enskilda fibrer eller i kombination med andra fibermaterial. Syftet med detta projekt är att studera och utveckla möjligheterna att återvinna cellulosabaserade textila material som
kompositer, vilka är starka och lätta material, och som kan användas för tillverkning av bland annat bilkomponenter, byggelement, möbler och sportartiklar.

För textilt avfall finns det väldigt få kostnadseffektiva metoder för återvinning. Detta projekt har som mål att förändra detta genom att utveckla en innovativ materialåtervinningsteknik Recycell för textilt materialavfall. Denna teknik utgör ett paradigmskift inom återvinningsindustrin och kommer att ha stor inverkan på vårt tänkande gällande textilt avfall, och gällande kompositernas design- och materialaspekter.

Önskat resultat ska kunna erbjuda den textila industrin nya sätt att återvinna textila material, och för den kompositanvändande industrin ett nytt miljövänligt kompositmaterial.