Behnaz Baghaei

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5904

E-post: behnaz.baghaei@hb.se

Rumsnummer: U411

Signatur: BEBA

Jag arbetar som universitetslektor i Textil materialteknik. Min forskning fokuserar på att utveckla biobaserade kompositer. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Jag disputerade inom resursåtervinning, polymerteknologi vid Högskolan i Borås (2015).

För närvarande ingår jag i forskningsprojekten Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulosakompositer – RECYCELL.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Development of thermoplastic biocomposites based on aligned hybrid yarns for fast composite manufacturing

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper