Behnaz Baghaei

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5904

Mobilnummer:

E-post: behnaz.baghaei@hb.se

Rumsnummer: U411

Signatur: BEBA

Jag är forskar inom inriktningen polymerteknologi med fokus på att utveckla biobaserade kompsiter. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Jag disputerade inom resursåtervinning, polymerteknologi vid Högskolan i Borås (2015), tog min MSc i maskinteknik, inriktning textilteknologi, också vid Högskolan i Borås (2011). Min magister- och kandidatexamen tog jag i textilteknik vid Isfahan University of Technology, Iran (2008 och 2010).

Jag deltar i tre forskningsprojekt:

1. ERASMUS + projektet, "Gratis och innovativa moduler för att studera kurser på masternivå i Europa"
2. Development of bio-based hybrid textile reinforcement in composites (II) projektet finansieras av Smart Textiles
3. Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulosakompositer - RECYCELL

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper