Återvinning av värdefulla metaller från avfall

Återvinning av värdefulla metaller från avfall

Projektets titel i helhet är: Tillämpning av vetenskapliga beräkningsverktyg inom design och utveckling av selektiva adsobanta för vattenrening och metallåtervinning.

Läs mer om projektet på engelska