Beslutsstöd för (r)etailing

Beslutsstöd för (r)etailing

Projektet syftar till att skapa innovativa sätt att visa upp produkter i en butiksmiljö med hjälp av en webbaserad applikation. Enkelt uttryckt skapas en webbsida där kunden ser sökparametrar, en lista med varor utifrån satta sökparametrar och en spalt med detaljerad information om den valda varan. Tekniskt sett är detta okomplicerat och liknande sökfunktioner finns t.ex. på webbplatser för försäljning av kläder, IT-produkter eller bostäder.

Det som skiljer projektets prototyp från liknande tjänster är framför allt tre saker:

  1. Den prototyp som skapas är helt generisk och lättanvänd för företagaren. Med detta menas att branschtillhörighet är ointressant för systemet ifråga och att det är enkelt att uppdatera varor som ska ingå i systemet (till skillnad från exempelvis Flash-uppbyggda söktjänster, som ofta kräver konsulthjälp vid uppdateringar i sortimentet).
  2. Tjänsten är tänkt att placeras ute i butik och fungerar där som ett roligt och innovativt beslutstöd för kunden. När kunden angett sina preferenser via en datorskärm söker alltså tjänsten ut lämpliga produkter. Därpå kan kunden plocka den valda produkten från butikshyllan.
  3. Liknande webbaserade tjänster som används vid försäljning är ofta fokuserade på att sälja just den produkt som visas upp. Det här systemet syftar snarare till att visa bredden i ett visst sortiment och alltså att skapa intresse kring ett varumärke. Eftersom syftet just är att uppvisa bredden i ett sortiment är det viktigt att det finns många snarlika varor. Lämpliga produktgrupper kan därför vara utomhusväxter, modekläder eller hushållsföremål såsom kastrullserier.

Projektet är tänkt att utmynna i en fungerande prototyp (troligen för försäljning av utomhusväxter). Prototypen kommer sedan att demonstreras på SIIR:s hemsida. Den ska sedan kunna anpassas till intresserade aktörer. När den färdiga produkten använts av någon aktör kommer utvärderingar