Bibliometrisk analys och entitetsextraktion för Drive Sweden / AI Sweden

Bibliometrisk analys och entitetsextraktion för Drive Sweden / AI Sweden

Mer specifikt rör det att identifiera forskning baserad på Artificiell intelligens och machininlärning kopplad till luftkvalitetsfrågor samt trafiksäkerhet, samt att utföra semantisk modellering på forskningens innehåll. I arbetet konstrueras också en sökmotor Research Miner för att identifiera relevanta dokument ur en pool av potentiella forskningsartiklar baserat på relevans för användarens sökfrågor. Denna sökmotor kommer utvecklas till en generisk resurs som kommer kunna användas för andra projekt där en användare vill kunna utforska ett material för att finna intressanta texter utifrån sina intressen.