Johan Eklund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5966

E-post: johan.eklund@hb.se

Rumsnummer: D508

Signatur: JEK

Avhandlingstitel

Semantic Analysis of Swedish Texts using Kohonen’s Self-Organizing Maps.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper