Johan Eklund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5966 E-post: johan.eklund@hb.se Rumsnummer: C513 Signatur: JEK

Avhandlingstitel

Semantic Analysis of Swedish Texts using Kohonen’s Self-Organizing Maps.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper