Biobaserade Sandwichkompositer för ”Plasma-jute-e-box”

Biobaserade Sandwichkompositer för ”Plasma-jute-e-box”

Syftet med detta projekt är att visa på möjligheten att ersätta armeringsmaterial som glas och kolfiber med det mer hållbara armeringsmaterialet jutefiber, med bibehållna eller bättre funktionella egenskaper.

Viktminskning är ett viktigt funktionellt mål och med nuvarande JuteTech™ som väger ca 1,46 g/cm2 jämfört med motsvarande glasfibertyg som väger ca 2,55 g/cm2, gör detta viktminskningskoncept möjligt. Tanken är att utveckla lätta biobaserade sandwichkompositer för användning i elbilarnas batterilåda. Våra senaste studier har visat att miljövänliga behandlade jutefibrer kan erbjuda höga mekaniska egenskaper och ge en bättre gränsvidhäftning till den hydrofoba polymeren. Istället för kemiska modifieringar på fiberytan och inför deras negativa miljöpåverkan kan plasmabehandling tillämpas vilket leder till förbättrad mekanisk prestanda hos resulterande kompositer. Detta förväntas därför förbättra den mekaniska prestandan hos de biobaserade sandwichkompositerna och göra dem mer konkurrenskraftiga inom bilindustrin för halvstrukturella komponenter som batterilådan.

Förutom den nya typen av ytbehandling kommer biobaserat härdat harts i strukturen att användas som gör kompositpanelen unik med en mycket hög andel bioinnehåll. Därför ger det fördelarna med lättvikt såväl som dess hållbarhet till materialsystemet.