Pooria Khalili

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5959

E-post: pooria.khalili@hb.se

Rumsnummer: E804

Signatur: POKH