Biogas och bioetanol ur textilt avfall

Biogas och bioetanol ur textilt avfall

Bomullstextilier som till exempel gamla jeans kan användas till att producera biogas och bioetanol. Bomull består av nästan rena cellulosapolymerer som kan hydrolyseras till socker. Sockret kan i sin tur fermenteras till etanol med hjälp av bagerijäst eller så kan det brytas ner till biogas (metan) med hjälp av bakterier.

Denna process är relativt enkel. Samtidigt finns det många detaljer som gör det till ett svårt och intressant forskningsområde. Vi har lyckats producera nästan 0,5 kg etanol eller 380 liter metan från varje kg bomull. Vi arbetar fortfarande med utmaningar i processen som att använda andra typer av textila material för att göra konceptet tilltalande för industrin.

Läs mer om projektet på engelska