Brasilien-Sverige Waste Recovery 2012

Brasilien-Sverige Waste Recovery 2012

Arbetet i projektet bygger vidare på det arbete som genomfördes 2011, se Brasilien-Sverige Waste Recovery i detta projekt har man för diskussioner  om en biogasanläggning kopplad till en lokal fruktmarknad i Fortaleza i samarbete med lokala aktörer.

I Macaé har diskussioner förts gällande uppgradering av deponigas. I Blumenau har man fört diskussioner kring pyrolys av kompositmaterial innehållande metaller och polymerer för att möjliggöra återvinning av metaller samt kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall. Vid universitetet UFRN i Natal förs diskussioner gällande en biogasanläggning placerad på campus. Vid universitetet UFRJ i Rio de Janeiro sker samarbete gällande utbildning, forskning och innovation. Diskussioner med ytterligare städer i Brasilien har initierats.