Butiken som mötesplats - en central konkurrensfördel i en digitaliserad värld

Butiken som mötesplats - en central konkurrensfördel i en digitaliserad värld

Butiker har historiskt haft en viktig roll både som handelsplats och mötesplats. I takt med att serviceinrättningar läggs ner får butikerna, framför allt på landsbygden och orter utanför större städer, en allt viktigare roll som social mötesplats. På vissa orter har butiker kommit att överta den roll som det allmänna tidigare hade, exempelvis som utlämningsställe.

Företagen inom bland annat besöksnäringen i närområdet är också beroende av att deras besökare kan få service i form av dagligvaruhandel. Här kan turister också fråga om råd, få vägbeskrivningar, och informationsmaterial.

Samarbetet mellan besöksnäring och handel är ett sätt att utveckla respektive näringsgren, och ett sätt att upprätthålla en för näringarna nödvändig infrastruktur i lokalsamhället.

Samhällsnyttan av att butiker etableras och utvecklas utanför storstäderna är också påtaglig. Företag som Gekås Ullared och Vingåkers Factory Outlet har etablerats på mindre orter och dragit till sig ett kluster av butiker i anslutning, men är även av vikt för restauranger och hotell.  Handel innebär dessutom trygghet för kommuner till skillnad från industri som lätt kan flytta utomlands.

Projektet riktar in sig på dagligvaruhandel och modehandel i tre fallstudier: Gekås i Ullared, Vingåkers Factory Outlet och Eslövs stadskärna.