CelluTex 2.0 - Cellulosabaserad textil

CelluTex 2.0 - Cellulosabaserad textil

Även i övriga Europa finns initiativ som Saxcell och Worn Again, där dock informationen om processer och resultat är knapphändig. Skogsindustrin, ett klassiskt svenskt styrkeområde som genom åren genererat enorma exportinkomster, lider av fallande efterfrågan på papper och massa. Konkurrensen hårdnar globalt genom att stora massa- och pappersbruk byggs i Asien och Sydamerika baserade på senaste teknologin. Nya förädlade produkter med högt värde är en kritisk framgångsfaktor för svensk skogsindustri. På textilsidan ligger styrkan inom återförsäljarledet hos bland andra IKEA och H&M där man aktivt eftersträvar nya hållbara alternativ till bomull och syntetiska fossilbaserade fibrer.

Textilproduktionen i världen väntas öka från 80 miljoner årston idag till 240 miljoner årston år 2050 när utvecklingsländer industrialiseras - kläder är en av de första varorna som människor ökar sin konsumtion av då de får ökad levnadsstandard. Här finns således en global marknad med enorm potential för berörd svensk industri. En annan råvarukälla för produktion av regenererade cellulosafibrer är de cellulosabaserade textilier som konsumenten vill göra sig av med. Genom speciellt utvecklade bearbetningsprocesser kan dessa omvandlas till en massa för textilframställning, ett område där svenska Re:newcell är framstående. För att denna process ska nå framgång krävs en kontinuerlig tillströmning av större volymer cellulosabaserad textil, vilket förutsätter att lämpliga kvaliteter kan samlas in och sorteras på ett effektivt sätt, vilket inte är fallet idag, varken i Sverige eller i övriga Europa.