CelluTex Cellulosabaserad textil

CelluTex Cellulosabaserad textil

Behoven har utpekats gemensamt under hösten/vintern 2013 av CelluTex aktörer, i samband med att plattformen etablerades med stöd från VINNOVA, och sammanfattas enligt: Från trä till textil och textil till textil. Sverige har starka förutsättningar för att vidareutveckla en hållbar framställning av cellulosabaserad textil.

CelluTex utgörs av ett tvärdisciplinärt konsortium som baseras på aktörer från klassiska och nya styrkeområden i Sverige; skog, textil och återvinning, som representerar akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Flera av aktörerna har mycket god erfarenhet av arbete med EU-kommissionen och står nu redo att initiera påverkansarbete för att positionera det svenska styrkeområdet ”cellulosabaserad textil” på europeisk nivå.