Vincent Nierstrasz

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4159

E-post: vincent.nierstrasz@hb.se

Rumsnummer: S436

Signatur: VINI

Vincent Nierstrasz arbetar som professor inom textil materialteknologi vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås sedan november 2011. Innan dess utsågs han till senior forskare vid Ghent University i Belgien och till "Marie Curie fellow" vid University of Twente i Nederländerna som biträdande professor. Han erhöll sin doktorsexamen från Delft University of Technology och en MSc-examen från Wageningen Agricultural University.

Hans forskning fokuserar på modifiering och funktionalisering av ytor i textila material för produktion av funktionella och smarta textilier (via exempelvis catalysis, biocatalysis, coating, printing, 3D printing, inkjet) samt textil och polymer bioteknologi. Ett exempel är Erasmus Mundus-programmet SMDTex (hållbar förvaltning och design för textilier), som har fokus på resurseffektiv produktion av smarta och funktionella textilier och Crosstexnet projektet DigiFun.

Han är involverad i flera europeiskt (Crosstexnet, FP5, FP6, FP7 och H2020), nationellt och industriellt finansierade projekt.

Uppdrag

Vice ordförande för AUTEX, Association of Universities for Textiles.

Hedersuppdrag

Medlem av the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW).

Huvudhandledare för tidigare doktorander, numera examinerade doktorer 

 • Tuser Biswas
 • Tove Agnhage (SMDTex)
 • Prisca Eutionnat (SMDTex)
 • Melkie Getnet Tadesse (SMDTex)
 • Razieh Hashemi Sanatgar (SMDTex)
 • Sweta Iyer (SMDTex)
 • May Kahoush (SMDTex)
 • Veronica Malm
 • Mohammed Neaz Morshed (SMDTex)
 • Sina Seipel
 • Molla Tadesse Abate (SMDTex)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper