Textil materialteknik

Textil materialteknik

Innovation skapas inom den unika forskningsmiljön nära kopplat till textilindustrin. Viktiga forskningsområden inom textil materialteknik är utveckling av nya textila fibrer och material, detta kan vara, textila sensorer (konduktiva, piezoelektriska och resistiva material) för bland annat medicinska applikationer. Innovativa processer för utveckling av mer effektiv och hållbar textil produktion, så som funktionalisering av textila ytor (inkjet, 2D och 3D tryck).

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare