Textil materialteknik

Innovation skapas inom den unika forskningsmiljön nära kopplat till textilindustrin. Viktiga forskningsområden inom textil materialteknik är utveckling av nya textila fibrer och material, detta kan vara, textila sensorer (konduktiva, piezoelektriska och resistiva material) för bland annat medicinska applikationer. Innovativa processer för utveckling av mer effektiv och hållbar textil produktion, så som funktionalisering av textila ytor (inkjet, 2D och 3D tryck).

Resource-efficent textile processes

Pågående projekt

 • SusdigiTex – Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder 
 • WearITmed – Wearable sensors in smart textiles
 • Digital inkjet printing with photochromic materials for smart textile applications
 • KK Prospekt 14
 • Design, Textiles and sustainable development as a part of the strategic collaboration Borås-Skövde
 • Tex Bar (Mistra)
 • SMDTex
 • Functional coatings with dynamic expressions
 • Eurofinish

Avslutade projekt

 • I-Tex – Smart application of innovative textile materials for a healthier patient-side hospital environment
 • Digifun – Digital micro-disposal of functionalities on textile for workwear and sportswear
 • HybTex – Producing hybrid textile-like materials with wood fibers and papermaking processes
 • ReCyCol – Reversible dyeing technologies for a sustainable textile industry

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa forskare