CENTRAL LIBRARY PROGRAMME: Strengthening the capacity to access and use of scientific information resources in Mozambique

CENTRAL LIBRARY PROGRAMME: Strengthening the capacity to access and use of scientific information resources in Mozambique

Läs mer på engelsk projektsida.

Forskare/Medarbetare

Externa forskare

Områden

Finansiärer