CHIME - Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals

CHIME - Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals

Hur marknadifieras ett kulturarv? Och hur kan kulturarvsmiljöer skapa värden och förändra aktörers marknadspositioner? Hur kan vi studera musikfestivaler som konsumtionshändelser och marknadsaktörer som positionerar sig och sin musik på lokala platser på en global marknad? Begreppet ”festivalisering” kan bidra med förståelse för detta fält där festivaler, ofta i en urban miljö, har möjligheter att bidra till lokal revitalisering, lokala identitetsprojekt, kulturell gemenskap och även ekonomiska effekter. Detta undersöks i forskningsprojektet CHIME, som bland annat tar sin utgångspunkt i Gamlestans jazzfestival som arrangeras i det kulturhistoriskt intressanta Kviberg i Göteborg. I delprojektet - Marknadifiering av kulturarv: Jazz i urbana rum - undersöks hur jazz som kulturarv iscensätts, marknadsförs och konsumeras i en kulturarvskontext.

Projektet ingår i CHIME som står för Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals - ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt med syftet att skapa en komplex förståelse för musikens förhållande till kulturarv och minne i Europa. Hållbarhet kan sägas vara en del frågor som tangerar kulturell hållbarhet.

Finansiär: Riksantikvarieämbetet