Niklas Sörum

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4822

E-post: niklas.sorum@hb.se

Rumsnummer: L411

Signatur: NISO

Niklas Sörum (f.d. Hansson) är docent i företagsekonomi och universitetslektor vid Högskolan i Borås. Han forskar om digitalisering av konsumtionskultur, etisk konsumtion, second hand- och vintagemarknader, och kultur och kulturarvets roll i hållbar stadsutveckling.

Hans forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Consumer Policy, International Journal of Heritage Studies och Culture Unbound. Niklas senaste böcker är utgivna på Routledge och tar fokus på hur digitalisering påverkar konsumtionskulturen samt relationen mellan konsumtion och mobilitet.

Niklas Sörum är även forskare vid Centrum för Konsumtionsvetenskap, CFK, vid Göteborgs universitet.

Läs om forskningsprojektet The role of digital consumer data in contemporary consumer culture, som startade i januari 2021. (Extern länk)

Läs artikeln Ny forskning: Tre sätt att se på att företagen samlar info om dig – vilket har du (Göteborgs-Posten, 221212)

Inriktning på forskningen

  • Konsumtions(kultur)forskning
  • Digitalisering av konsumtionskultur
  • Etisk, ansvarsfull och hållbar konsumtion
  • Secondhand marknader, konsumtion och kultur
  • Kultur och kulturarv i hållbar stadsutveckling

Undervisningsområden

  • Marketing, consumption and responsibility – cultural perspectives

Externa publikationer

Cochoy F, Licoppe C, Petersson McIntyre M, Sörum N (2020) Digitalizing consumer society: equipment and devices of digital consumption (extern länk) , Journal of Cultural Economy

Johansson B, Peterson McIntyre M, Sörum N (2019) Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck

Fuentes, C & Sörum, N (2018) Agencing ethical consumers: smartphone apps and the socio-material reconfiguration of everyday life. Consumption Markets & Culture, DOI: 10.1080/10253866.2018.1456428 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253866.2018.1456428

Cochoy F, Hagberg J, Petersson McIntyre M, Sörum N (2017). Digitalizing Consumption, How devices shape consumer culture., Routledge

Helene Brembeck & Niklas Sörum (2017) Assembling nostalgia: devices for affective captation on the re:heritage market, International Journal of Heritage Studies, 23:6, 556-574, DOI: 10.1080/13527258.2017.1300928

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527258.2017.1300928?journalCode=rjhs20

http://portal.research.lu.se/portal/files/11672972/S_rum_Fuentes_s.pdf

Petersson-McIntyre, M & Sörum, N (2016) Konsumtionskultur och digitalisering, i Kulturella Perspektiv: svensk etnologisk tidskrift 2/2016.

Brembeck H, Hansson N, Vayre J (2015). Life Phases, Mobility and Consumption, An Ethnography of Shopping Routes, Routledge

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper