Data Center för Big Data Analytics

Data Center för Big Data Analytics

Tanken är att data centret ska vara en knytpunkt, både genom att konkret möjliggöra en effektivare hantering av allt större datamängder, samordna tillgängliga resurser i en gemenskap och att knyta samman såväl akademisk som näringslivsorienterad kompetens.