Datormodellering för förbättrad förbehandling av avfall för etanol- och biogasproduktion

Datormodellering för förbättrad förbehandling av avfall för etanol- och biogasproduktion

På längre sikt kommer dessa studier att utökas till material som innehåller keratin, t.ex. fjädrar. Dessa modelleringsstudier genomförs i ett nära samarbete med de experimentella studier kring dessa material som genomförs på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Läs mer om projektet på engelska.