Dela läslust

Dela läslust

Forskningsfrågorna som undersöks om hur folkbibliotekens läsfrämjande arbete uppfattas och beskrivs av medarbetare, chefer och projektets ledningsgrupp. Analysen omfattar även deltagarnas sätt att samtala och samarbeta kring läsfrämjande samt om centrala kompetenser och förutsättningar för verksamhetsutveckling på det läsfrämjande området.