Jenny Lindberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5990

E-post: jenny.lindberg@hb.se

Rumsnummer: C314

Signatur: JEH

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Att bli bibliotekarie : informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper