Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder

Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder

 Syftet med forskningen är att utforska hur en känslomässigt hållbar relation till kläder skulle kunna förverkligas genom storytelling och digitalt berättande om egna och andras plagg, vilket kan uppmuntra människor att använda sina kläder och behålla dem längre och därmed potentiellt minska ogenomtänkta ”automatiska köp”. Målet är att förlänga användningen av kläder genom att bygga en gemenskap och praktisk ram som utmanar vanan att lätt kassera kläder, att engagera sig mer i kläder (t.ex. att laga dem när de går sönder) samt att fungera som ett medium för att förändra konsumenternas attityder (kunskapsspridning via sociala medier).

Mer information om projektets aktiviteter