E-nursing-verksamhetsstöd för kvalitetssäkring och ökad patientsäkerhet i avdelningens dagliga vård

E-nursing-verksamhetsstöd för kvalitetssäkring och ökad patientsäkerhet i avdelningens dagliga vård

Att undersöka om en integrerat IT-stöd kan stärks möjligheterna till ett bättre, effektivare, förenklat och smartare teamarbete.