Elektroaktiva textilier baserade på konduktiva fibrer

Elektroaktiva textilier baserade på konduktiva fibrer

I smarta textilier integreras sensorer i det textila materialet, varefter textilen kan avge en signal, eller även i vissa fall ändra sina egenskaper. Sammankopplingen av elektroniska komponenter såsom MP3-spelare eller mobiltelefoner med en textil är andra exempel.

För att kunna utveckla dessa typer av textila material, så behövs funktionella fibrer och speciellt elektriskt ledande fibrer. Normalt är textila fibrer isolatorer, men genom tillsats av konduktiva partiklar eller elektriskt ledande polymerer så kan man erhålla konduktiva fibrer. Elektriskt ledande polymerer är en ganska sen uppfinning, men uppmärksammades genom år 2000, då uppfinnarna för elektriskt ledande polymerer belönades med Nobelpriset i kemi. Sedan dessa har utveckling gått snabbt, och det finns idag flera intressanta material på marknaden som kan användas för tillverkning av fibrer.

I detta projekt undersöker vi olika möjlighet att tillverka nya polymerfibrer som har elektrisk ledningsförmåga. Tekniken vi använder är smältspinning, varvid en smält plastblandning pressas genom ett litet munstycke, varefter en fibertråd bildas genom nedkylning. Tråden töjs sedan för att förbättra egenskaperna, och samlas sedan upp på en spole.

Vi använder fiberbildande polymerer som polypropen och konduktiva partiklar, främst kol-nano rör samt den elektriskt ledande polymeren polyanilin. Denna blandning extruderas till en tunn fiber, varefter olika textila strukturer kan tillverkas. De elektriska egenskaperna studeras, samt även fiberns tekniska och fysikaliska egenskaper.

I projektet deltar tre företag; Swerea IVF i Mölndal, Scandfilter AB i Svenljunga och FOV Fabrics AB i Borås.