Ett laboratorium för handelsforskning - vidareutveckling

Ett laboratorium för handelsforskning - vidareutveckling

Ett open-innovation-lab skall generera idéer och affärsutveckling för tillväxt bland små och medelstora handelsföretag. Labbet skall utveckla fler IT-baserade lösningar som underlättar för kunden att fatta köpbeslut och stödjer innovation. De erbjudanden som utvecklas i labbmiljön skall bestå av metoder och prototyper som stöttar handelsföretagen att skapa nya men också vidareutveckla befintliga tjänster och produkter. Handelslabbet skall också utgöra ett koncept och mötesplats för forskare som söker ny kunskap om hur tillämpad IT underlättar kunders köpbeslut.  

Deltagare

  • Björn Dahlstrand
  • Camilla Carlsson