Eurofinish

Eurofinish

Maskiner för färgning utan vatten finns men nu vill man i projektet utöka användningsmöjligheterna genom att inkludera beredningsprocesser i samma maskin, vilket skulle revolutionera industrin: en multifunktionell textil färgnings- och beredningsmaskin med överlägsen lönsamhet och markant förbättrade möjligheter till hållbar utveckling. Projektet ska leda till nya beredningskemikalier och nya maskintyper för kombinerad färgning och beredning.

Projektet har tre delar. WP1 forskning på funktionskemikalierna. Att utveckla kemikalier för lösning i CO2 och upptagning i textilier samt provning för utvärdering av textilens egenskaper. WP2 forskning kring process och maskin. Att utvärdera processförhållanden för maximal effekt. Hur kemikalierna kan lösas i CO2 och hur restkemikalier skall kunna avlägsnas från CO2. WP3 prototyp utveckling. Hur kan maskinen utvecklas för att åstadkomma de effekter som identifierats i WP2. Ombyggnad av existerande utrustning för att genomföra fullskaliga tester av kemikalier och process.