EVALUNATION, Nationalstatens utvärderingsoptik

EVALUNATION, Nationalstatens utvärderingsoptik

Denna betydelse innebär i sin tur att det akademiska samfundet bör vara uppmärksam på utvärderingens metoder och praxis. Hur bidrar utvärderingsmetoderna till vad vi ser? Detta är kärnfrågan som Evalunation kommer att utforska. Ett centralt begrepp för att göra detta är «utvärderingsoptik» ("evaluation optics").Det är dessa verktyg som vi använder för att observera världen omkring oss. Frågor som ställs i projektet är: Hur har utvärderingsoptiken förändrats över tiden? Vilken betydelse har dessa verktyg och metoder för vad vi kan se? Och hur förändras det professionella utvärderingsområdet när nya digitala metoder används för att analysera ständigt ökande datamängder?

Länk till EVALUNATION, Nationalstatens utvärderingsoptik

Projektledare

Hilde Reinertsen, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Områden

Finansiärer