Norges forskningsråd

Norges forskningsråd

Forskningsrådet är indelat i fem delar:

  • Vetenskap
  • Energi
  • Resurser och Miljö
  • Samhälle och Hälsa
  • Innovation och Administration.