Flerspråkiga klassrum i Växjös skolor (Fläx)

Flerspråkiga klassrum i Växjös skolor (Fläx)

Projektet Flerspråkiga klassrum i Växjös skolor, Fläx, genomförs på två F–6-skolor i Växjö kommun, och hela processen kännetecknas av att forskarna har ett tätt samarbete med skolornas rektorer och lärare.

Länk till Flerspråkiga klassrum i Växjös skolor (Fläx)

Projektledare

Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet

Forskare/Medarbetare