FLU(x)

Förändringsarbete med Lärare om Undervisning

FLU(x)

Projektet syftar till att fördjupa kunskapen och förståelsen av en arbetsmodell som utvecklats och implementerats vid skolorna för att skapa en lärmiljö för alla. Med utgångspunkt från kritisk etnografi är ambitionen att både möjliggöra för lärare att på ett strukturerat sätt tillsammans med forskare utforska, fördjupa förståelsen för och förbättra det egna klassrumsarbetet och att öka lärarnas medvetenhet om sin situation och vad som möjliggörs givet de resurser som erbjuds inom ramen för skolans verksamhet.

På ett mer övergripande plan är syftet också att skapa kunskap om undervisningsutvecklande skolprojekt som utgår från praktikens frågor samt hur realiseringen av nationella styrdokument omsätts i kommuner och praktisk skolverksamhet.