Förändringar i kulturpolitikens geografi

Förändringar i kulturpolitikens geografi

En kommun och ett EU-finansierat kulturprojekt i respektive region har studerats. Genom en jämförande analys av kulturpolitiska strategidokument och intervjuer med kulturpolitiker och tjänstemän på statlig, regional och kommunal nivå, synliggörs olika förhållningssätt till den förstärkta regionala nivån.