Jenny Johannisson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4428

E-post: jenny.johannisson@hb.se

Rumsnummer: D506

Signatur: JJO

Sedan 2013 är jag docent i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig i första hand för kommunal och regional kulturpolitik mot bakgrund av globaliseringsprocesser. I en rad forskningsprojekt har jag belyst hur framförallt kommunal och regional förvaltning hanterar en politisk förskjutning mot ökad självständighet på det kulturpolitiska området. Min undervisning handlar huvudsakligen om kulturpolitik, men också om forskningsmetoder.

Ända sedan jag började på Högskolan i Borås 1995 har ett viktigt fokus för mig varit att i samverkan med andra forskare, lärosäten och sektorsaktörer bidra till utvecklingen av forskning om kulturpolitik i Sverige och internationellt. Därför har jag engagerat mig i att etablera och driva två vetenskapliga tidskrifter inom området och 2012-202 var jag ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR), som genomförs vartannat år i samarbete med The International Journal of Cultural Policy (Taylor & Francis). Av samma skäl arbetar jag numera både som utredare vid Myndigheten för kulturanalys (www.kulturanalys.se) och som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan. Merparten av min forskningstid ägnas under de kommande åren åt det EU-finansierade projektet Acting on the Margins – Art as Social Sculpture (AMASS).

Uppdrag

Nuvarande uppdrag

Extern ledamot av styrelsen för Södertörns högskola, 2020-

Ställföreträdande myndighetschef, Myndigheten för kulturanalys, 2019-

Ledamot av det vetenskapliga rådet för Barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst, 2016-

Tidigare uppdrag (urval)

Ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) som arrangeras vartannat år i samverkan med The International Journal of Cultural Policy Research (Taylor & Francis, ISSN: 1028-6632), 2012-2020

Vicerektor för forskning, Högskolan i Borås, 2014-2018

Ordförande för SweCult (Swedish Cultural Policy Research Observatory), Linköpings universitet, 2010-2013

Biträdande redaktör för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research (Linköping University Electronic Press, ISSN: 2000-1525), 2008-2012

Redaktionssekreterare för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (Högskolan i Borås, ISSN: 1403-3216), 1998-2006

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper