Framtidens e-handel

Framtidens e-handel

Forskningsprojektet görs i samarbete med Sweden Logistics som också är huvudman och finansieras bl.a. av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, HansK och Centiro. Sweden Logistics är ett logistiknätverk som samverkar med näringsliv, forskning, utbildning och offentlig sektor. Målet är att fördjupa kunskapen om ”kundinsikt” så att det blir praktiskt användbart för e-handelsföretag. Detta görs bl.a. genom dataanalys av kundernas köp- och returbeteende och genom att skapa kundgrupper baserat på de mest dominanta köpbeteendena. Utifrån dessa segment utvecklas motsvarande erbjudanden/värdepaket som svarar upp mot de identifierade köpkraven. Värdepaketen testas därefter av mot de kundsegment de avser genom intervjuer. Projektet ska leda till ett antal fallstudier som i sin tur ska spridas till intressenter och företag inom handel, logistik, industri. Målet är också att skriva artiklar till fackpress samt producera vetenskapliga artiklar.