Frivilliga insatser med hjälp av appar: Om civilsamhällets nya roll i krissituationer

Frivilliga insatser med hjälp av appar: Om civilsamhällets nya roll i krissituationer

Fokus ligger på relationen mellan civilsamhället och blåljusorganisationerna, utifrån frågor kring lokalisering, säkerställande av kompetens och utbildning samt risker med den privatisering och kommersialisering som nuvarande digitala app-system gällande utlarmning i vissa fall innefattar. Att vid en krissituation, oavsett om det berör vardagsolyckor eller naturkatastrofer, få rätt person till rätt plats, i rätt tid är en förutsättning för ett robust välfärdssamhälle, detta samtidigt som civilsamhällets nya roll som digitala partners rymmer flera utmaningar.

 

Projektet finansieras av Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås.