Glädje i lärande

Glädje i lärande

Syftet med den här fenomenologiska studien är att få kunskap om vilka innebörder glädje i lärande har för elever 9 och 12 år gamla i grundskolan. Resultaten visar hur glädjen stimulerar lärandet och framträder när elever förstår och  ”äger” sitt lärande. Glädje i lärandet under lektioner är relaterad till glädje och vänskap under rasterna.  I praktiken bör därmed rasterna uppmärksammas mer utifrån ett lärandeperspektiv och eleverna behöver få stöd att förstå hur deras lärande sker, ett metalärande.

Projektet följs upp i en ny studie, du kan läsa mer om det här >>