Glädje i lärande

Glädje i lärande

Den tidigare studien hade deltagare som var 9 och 12 år gamla. Resultaten visade på hur elevernas välmående i allmänhet samt att det som hände under hela skoldagen och även på fritiden fick betydelse för erfarenheterna av glädjen i lärandet. Ett fortsatt intresse för ämnet har initierat en studie där deltagarna i stället är gymnasieelever och studenter. Denna grupp har längre erfarenhet av utbildning och befinner sig i utbildningsformer som är självvalda.

Du kan läsa mer om den tidigare studien här >>