Golf data analysis (GOATS)

Golf data analysis (GOATS)

Syftet med projektet är att använda den expertisen som finns i intelligent data analys vid högskolorna i Skövde och Borås. Samtidigt ska projektet utforska en ny domän. Konkret sett kommer maskininlärning och data mining-tekniker användas för att analysera data över svingen och bollens flygrörelse i kombination med högupplöst film.

Projektet kommer att bidra med att undersöka hur avancerad dataanalys och teknologi kan användas för att uppnå "state-of-the-art"-tjänster inom golfdomänen för att stödja både coacher och individuella spelare. Våra förväntade bidrag är till exempel redskap för att förstå golfsvingens mekanik och algoritmer och metoder för dataanalys.

Forskare från Högskolan i Skövde:

Anders Dahlbom och Maria Riveiro