Rikard König

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

E-post: rikard.konig@hb.se

Rumsnummer: L438

Signatur: RIK

Övergripande handlar min forskning om att hitta de historier och samband som gömmer sig i stora datamängder. Forskningsområdet är maskininlärning med inriktning mot dataanalys och mer specifikt prediktiv analys. Konkret arbetar jag med att skapa bättre verktyg och algoritmer för dataanalys. Algoritmerna lär sig från exempel och är därmed väldigt generella och kan appliceras i vitt skilda sammanhang. Detta syns tydligt i variationen på de forskningsprojekt jag medverkat/medverkar i, då de bl.a. inkluderar att skapa bättre kampanjprognoser, förklara bränsleförbrukning i lastbilar, samt att analysera golfsvingar baserat på radar data.

Licentiat avhandling

Predictive Techniques and Methods for Decision Support in Situations with Poor Data Quality

  • Prof. Lars Niklasson, Högskolan i Skövde

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Enhancing genetic programming for predictive modeling

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper