Hållbar återvinning av "gröna" plaster och industriellt plastavfall

Hållbar återvinning av "gröna" plaster och industriellt plastavfall

Introduktion av "gröna plaster" till marknaden har skapat ett antal problem som måste utredas. En viktig fråga gäller en potentiell risk för kontaminering av insamlade konventionella plaster, osäkerhet gällande kostnader för separation och ökad förorening, produktionsminskning och inverkan på kvaliteten hos återvunna material samt bearbetning.

En annan viktig aspekt är att utveckla tekniskt genomförbara, effektiva och ekonomiskt hållbara återvinningssystem tillsammans med en marknad för återvunna, biobaserade material utan att äventyra existerande återvinningssystem. För att kunna bibehålla goda egenskaper hos bioplaster och biokompositer genom en andra bearbetnings- och granuleringsprocess krävs en vidareutveckling av bearbetningsteknologin samt utveckling av additiver som kan väsentligt förbättra prestationsförmågan och beständigheten hos dessa material. 

Mål

Detta tvärvetenskapliga projekt har som mål att finna förklaringar och tekniska lösningar till dessa problem. En återvinningsmanual kommer att färdigställas som ett sätt att implementera resultat från projektet. Det slutliga målet bli att säkerställa att återvinningen inte ska ställa till med miljö- eller hälsoproblem.