Hållbara biomaterial från vetekli och halm

Hållbara biomaterial från vetekli och halm

De trådformiga svamparna odlas på avfallet. Det erhållna materialet kommer att utsättas för en kompressionsgjutningsprocess.

Materialen kommer att karakteriseras av mekaniska och termiska tester och egenskaperna kommer att jämföras med kommersiellt tillgängliga material som används i bygg-, bords- och dekorationsmaterial.