Akram Zamani

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4672

E-post: akram.zamani@hb.se

Rumsnummer: D822

Signatur: AZA

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper