Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer

Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer

Sverige har i många fall världsledande teknik och unika anläggningar, där många projekt och initiativ pågår som måste samordnas för att skapa effekt på systemnivå.

Syftet med förstudien är att identifiera och designa en eller fler systemdemonstratorer med målsättningen att i stor skala, och i en verklig miljö, visa vägen för och demonstrera hur olika cirkulära lösningar kan förändra ett system.

Tillsammans med partners, aktörer i branschen, akademi och institut ska fördjupad analys göras där missions formuleras och önskvärda effekter identifieras genom effektlogik. Utgångspunkten är tre områden för textila systemdemonstratorer:

  • Återbruk först, återvinning sedan
  • Digitala möjliggörare för cirkulära flöden
  • RE:Made by Sweden – hållbar design och effektiva, cirkulära produktionsanläggningar


Förslag på systemdemonstratorer ska formuleras och designas. Förstudien ska mynna ut i förankrade och väldefinierade systemdemonstratorer för nästa fas, genomförandefasen.

Utifrån en gemensam målsättning och väl förankrat mål, formulera och utarbeta förslag på lämpliga systemdemonstratorer utifrån ett missionsperspektiv. Systemdemonstatorerna ska visa på teknisk innovation, beteenden, regelverk, digitala gränssnitt och marknader som behöver förändras för att den tänkta omställningen ska kunna införas. Systemdemonstratorerna ska vara väl förankrade bland strategiska partners, expertgrupper och andra intressenter, samt verka för stärkt svensk konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan inom textil- och modeindustrin.

Projektet samordnas av Science Park Borås.

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner