Höftfraktur och smärta

Höftfraktur och smärta

Avhandlingsprojekt som inkluderar en randomiserad studie med fascia iliaca blockad och en kartläggning av prehospital smärta och smärtbehandling i Västra Götaland.