Innovation i biobaserad tillverkning av skidutrustning

Innovation i biobaserad tillverkning av skidutrustning

Det finns en stor efterfrågan gällande nya förnybara material bland utövarna inom skidåkning och friluftsliv, och projektet ska ta fram nya material- och tillverkningskoncept baserade på linfibrer och biobaserade epoxihartser. I projektet ska en skidstav och en vandringsstav utvecklas vilka uppfyller materialegenskapskrav. Projektet ska ta fram en större mängd stavar för att kunna testas i praktiken av skidåkare och vandrare.

Projektet finansieras av Vinnova, inom ramen för deras utlysning Hypotesprövning steg 2 inom Bioinnovation hösten 2022. Projekttiden är 1 november 20202 till 31 oktober 2024. Projektet är en fortsättning på ett tidigare steg 1 hypotesprövningsprojekt. 
Läs mer om det tidigare projektet

Projektledare är RISE Research Institutes of Sweden, och i projekt medverkar företagen Kang Sverige AB, Podcomp AB, Åre Skidfabrik samt 100 skis AB. Högskolan i Borås ansvarar för utveckling av nya textilarmeringar för stavarna, samt bidrar med kompetens och kunskap gällande alternativa biobaserade hartser.