Internationell gästforskare - handelsutveckling

Internationell gästforskare - handelsutveckling

Centralt i SIIR.s forskning inom handelsområdet är uppfattningen att begreppet digital handel omfattar många fler fenomen och aspekter än enbart e-handel och bör studeras med ansatsen att handelns digitalisering kan utgöra en drivkraft till innovation. Högskolans  forskare och samarbetspartners inom näringslivet delar en övertygelse att handelns digitalisering kan bidra till att utveckla handeln, både nationellt och regionalt.

SIIR kommer i projektet att knyta Docent Christine Lundberg till sig för att utveckla två, för centret, viktiga områden: shoppingturism och populärkulturturism.

Docent Christine Lundberg arbetar vid School of Hospitality and Tourism Management, University of Surrey, UK. Det är Storbritanniens ledande institution och en av Europas topprankade organisationer inom turismforskning och utbildning. Lundberg har både internationell och nationell erfarenhet av forskning och undervisning inom högre utbildning
och lång erfarenhet av att arbeta nära med praktiken i forskningsprojekt främst inom detaljhandeln och de kreativa näringarna.

SIIR:s uppgift är bland annat att utveckla innovativa tankesätt och verktyg för detaljhandeln. Genom organisationens tidigare kontakter med Docent Lundberg är vår slutsats att populärkulturturismområdet erbjuder många spännande utmaningar som har stor potential att korsbefrukta och utveckla detaljhandeln genom nya sätt att tänka kring konsumenter som fans och detaljhandelsmiljöer som tematiska upplevelserum. Då Lundberg är en av de främsta forskarna inom detta område internationellt ser vi det som centralt att knyta henne till institutet för att utveckla detta forskningsområde. En rekrytering av Docent Lundberg till SIIR innebär även hennes kontaktnätverk vid och via University of Surrey. Genom detta nätverk knyts nya kontakter till ledande forskare inom området turism såväl som möjlig publicering i de främsta vetenskapliga journalerna inom området samt möjlighet till nya forskningsansökningar och internationella forskningsfinansiärer.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.