Jute-Light

Jute-Light

För kompositindustrin har många biobaserade armeringar utvecklats på senare tid, främst av lin. Lin har mycket goda mekaniska egenskaper med beaktande av densiteten, vilket gör att linfibern kan konkurrera med glasfiber speciellt i böjstyvhetsdimensionerade applikationer men för armeringar av god kvalitet är priserna inte konkurrenskraftiga. Jute är en bastfiber liksom lin men jute odlas i mycket större mängder och säljs till jämförelsevis mycket lågt pris. Därför kommer jutekompositer att kunna bidra framförallt till LIGHTers Innovationstema 1, Lägre kostnader för lätta strukturer.

Ju större andel av lättviktsmaterialen som kommer från förnyelsebara råvaror, desto kortare bör vägen mot det klimatneutrala samhället bli eftersom växter fungerar som koldioxidsänkor och förnyas, vissa varje år, som till exempel jute. Jute odlas i växelbruk med andra grödor för dess jordförbättrande egenskaper, därför tar juten inte plats från matproduktion, vilket är en stor fördel i en värld som får allt mindre utrymme för matodling. Bland annat på Swerea SICOMP har försök gjorts att tillverka kompositmaterial av jute i olika former med goda resultat men forskningen har inte lett till industriell produktion i Sverige. Juteborg och VOLVO PV tillsammans med Swerea SICOMP och Högskolan i Borås har för avsikt att inleda en process mot industriell produktion av jutekompositer i Sverige, av jute skräddarsydd för detta ändamål. Genom Juteborgs kontakter och samarbete med odlare i Bangladesh, kan resultat och kravspecifikationer diskuteras direkt med odlarna. Ny unik fraktioneringsteknik kommer att användas för att dels få jämnare fiberkvalitet och dels få mer effektiva tillverkningsmetoder i de efterföljande stegen mot komposittillverkning