Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5929

Mobilnummer: 0790-981938

E-post: sunil_kumar.lindstrom_ramamoorthy@hb.se

Rumsnummer: C810

Signatur: SKRA

Jag arbetar som forskare på Swedish Centre for Resource Recovery. Jag arbetar främst med polymerteknik där fokus ligger på utveckling av biobaserade polymerer och biobaserade kompositer.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Innan dess studerade jag masterprogrammet i Sustainable Engineering på Högskolan i Borås. Kandidatexamen tog jag i Mechanical and Production Engineering vid Sathyabama Universitetet i Indien.

Läs mer

Han skapar material för ett mer hållbart samhälle.

Sunil Kumaar Ramamoorthy är bäst i Sverige på att presentera sin forskning (extern sida).

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Properties and Performance of Regenerated Cellulose Thermoset BioComposites

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper